51 – Ring 112 och visa din skada på video – larmcentralen i Västmanland testar videosamtal

“Ring 112 och visa din skada på video – larmcentralen i Västmanland testar videosamtal”

About: Article describing a pilot study performed in Västmanland, Sverige, where the personnel at the emergency medical dispatch centers could send an sms link to an emergency caller to enable video streaming in the phone call. In this way a better assessment could be done of the visual by the dispatcher.

Om: Artikel som beskriver en pilotstudie som gjordes i Västmanland där personalen på larmcentralen kunde skicka en sms-länk till en 112-inringare för att möjliggöra videostreaming i samtalet. På så sätt kunde ett bättre bedömning göras av det visuella.

URL: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/vastmanlands-sjukvard-ar-ett-av-de-forsta-larmcentralerna-med-videomoten

Language: Swedish

Publication date: 2022-12-21

50 – Först i landet: Nu kan du ha videosamtal med larmcentralen

“Först i landet: Nu kan du ha videosamtal med larmcentralen”

About: In Uppsala, Sweden, it is possible, since 2022, for the emergency medical dispatch center to send an sms link to an emergency caller to enable video streaming in the phone call. In this way the health care staff can better assess the patient’s injuries or condition. The article also includes a video demonstration.

Om: I Uppsala är det sedan 2022 möjligt för Sjukvårdens Larmcentral att skicka en sms-länk till en 112-inringare för att möjliggöra videostreaming i samtalet. På så sätt kan vårdpersonalen göra en bättre bedömning av tillståndet eller skadorna på inringaren. Artikeln innehåller en video demonstration.

URL: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-forst-i-landet-med-videosamtal-vid-larmsamtal?fbclid=IwAR2zvKBlldk5ZUA2766vmbekFa7FkBHQtSpy45NtbLwrdAGyVyJNXZ-FF5I&fs=e&s=cl

Language: Swedish

Publication date: 2022-06-30

49 – Mer enn 100 000 videooverføringer

“Mer enn 100 000 videooverføringer”

About: Article about the video solution developed by the Norwegian Air Ambulance Foundation which enables video streaming in emergency calls. It has now been used 100 000 times in Norway. The article also describes that the solution enables the streaming of video from the ambulance to a doctor for example.

URL: https://ambulanseforum.no/artikler/mer-enn-100-000-videooverforinger

Language: Norwegian

Publication date: 2023-05-04

48 – North East Ambulance Service to extend telemedicine trial

“North East Ambulance Service to extend telemedicine trial”

About: Article explaining that a telemedicine trial in England for the North East Ambulance Service has been extended. During 2022 ambulance personnel will be able to video call stroke units directly to assess the patients visually to decide if the patient needs to proceed to the stroke unit or can be seen at the emergency department instead.

URL: https://www.digitalhealth.net/2022/07/north-east-ambulance-service-telemedicine/

Language: English

Publication date: 2022-07-28

Trial in England.

47 – East of England NHS ambulance trust first to pilot new technology

“East of England NHS ambulance trust first to pilot new technology”

About: Article about a new technology that a NHS ambulance trust in England will be first to pilot. This technology, called Hybrid Connex, will enable ambulances to always have a stable connection and thereby serve in favor of video triage that can be more reliable in all areas, regardless of the connection in the area of the scene.

URL: https://www.digitalhealth.net/2023/03/east-of-england-nhs-ambulance-trust-first-to-pilot-new-technology/

Language: English

Publication date: 2023-03-27

Project in England.

46 – Vuzix tries out smart glasses for emergency medical care in Japan

“Vuzix tries out smart glasses for emergency medical care in Japan”

About: Article describing that Smart Glasses is a new tool used in ambulances in Japan to enable two-way audio and video communication with doctors and nurses in the hospitals. The goal of the trial is to shorten the decision-making process and decide on preliminary treatments for the patients before their arrival at the hospital.

URL: https://www.mobihealthnews.com/news/asia/vuzix-tries-out-smart-glasses-emergency-medical-care-japan

Language: English

Publication date: 2022-08-17

Trial in Japan.

45 – Unikt projekt: Sjukvårdens drönare testar att filma olycksplatser

“Unikt projekt: Sjukvårdens drönare testar att filma olycksplatser”

About: An article about a project regarding sending out drones to film the scene of an accident to gather important information, with the aid of video, to the emergency medical dispatchers before the arrival of the ambulance. This will be used to facilitate the preparations and to optimize the resources sent out to the scene.

Om: Artikel om ett projekt som handlar om att skicka ut drönare för att filma en olycksplats för att ge viktig information, med hjälp av video, till sjukvårdens larmoperatörer innan ambulans anländer. Detta ska användas för att underlätta föreberedelsearbetet och för att optimera resurserna som behöver skickas till platsen.

URL: https://sahlgrenskaliv.se/unikt-projekt-sjukvardens-dronare-testar-att-filma-olycksplatser/

Language: Swedish

Publication date: 2023-01-04

44 – Israeli Paramedics Evaluated on Video-Call Assessment and Treatment Abilities

“Israeli Paramedics Evaluated on Video-Call Assessment and Treatment Abilities”

About: Article explaining the work of Israel’s National Emergency Medical Services where emergency call center dispatchers now are able to receive live videos from the scene from bystanders’ smartphones. It is also described how the video call could be allowed en route to the scene in the ambulance to give the paramedics a chance to begin their assessment.

URL: https://www.jems.com/patient-care/israeli-paramedics-evaluated-on-video-call-assessment-and-treatment-abilities/

Language: English

Publication date: 2022-09-16

43 – Uppkopplade videokameror i ambulanser ska ge strokepatienter bättre och snabbare vård

“Uppkopplade videokameror i ambulanser ska ge strokepatienter bättre och snabbare vård”

About: Article which describes a project in VGR which examined the possibilities of directing stroke patients to the correct hospital by installing video cameras in ambulances. A neurologist could then be contacted to make an assessment.

Om: Artikel som beskriver ett projekt i VGR som undersökte möjligheterna att kunna dirigera strokepatienter till rätt sjukhus genom att installera videokameror i ambulansen. En neurolog kan då sedan kontaktas för att göra bedömningen.

URL: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675770/ambulans-videokameror-stroke

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-14

Project in Sweden.

42 – Digital interaction in the patient process – Prehospital decision support

“Digital interaction in the patient process – Prehospital decision support”

About: An article which explains how the Jodapro solution (head camera) was developed during a project in Norway for facilitating communication between ambulance staff and in-hospital doctors. This was part of the PreViS project.

URL: https://previs.no/article.php?id=2

Language: English

Publication date: 2022-09-11

Project in Norway.