18 – Telemedicin gav kortare tid till strokevård

“Telemedicin gav kortare tid till strokevård”

About: Article that explains the utilization of telemedicine (video consultation) in stroke ambulances to enable neurologists the possibility to decide if the patient needs a thrombolysis and direct the ambulance to a hospital which provides that treatment.

Om: Artikel som förklarar nyttiggörandet med att kunna använda telemedicin (videokonsultation) i strokeambulanser för att neurologer direkt ska kunna avgöra om trombolys behövs och därmed skicka patienten direkt till ett sjukhus där denna behandling utförs.

URL: https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/neurologi/telemedicin-gav-kortare-tid-till-strokevard/

Language: Swedish

Publication date: 2015-12-09