12 – Teknik på ett helt nytt sätt kan rädda liv på distans

“Teknik på ett helt nytt sätt kan rädda liv på distans”

About: Article about a new project called “Livräddning på distans” where the idea is to teach people to use telemedicine without being a nurse. For example at a constructor site if someone gets injured and you call for an ambulance, then you can by video get assisted by the ambulance staff to perform certain life saving efforts. This will be a way to get help to the patient faster and video is a great way to do that.

Om: En artikel om ett nytt projekt som kallas “Livräddning på distans” där idén är att man vill utbilda människor i hur telemedicin kan användas utan att man är en sjuksköterska. Till exempel på en byggarbetsplats om någon blir skadad och man då ringer efter ambulans, då kan man bli assisterad via video och få hjälp med att utföra livräddning av ambulanspersonalen. Detta är ett sätt att ge vård till patienten snabbare och då är video ett bra hjälpmedel för detta.

URL: https://www.iperspektiv.se/artiklar/2021-02-23-teknik-pa-ett-helt-nytt-satt-kan-radda-liv-pa-distans

Language: Swedish

Publication date: 2021-02-23

11 – Telemedicine during emergency transport…

“Telemedicine during emergency transport: Mayo Clinic Radio”

About: Video interview with the director of Community Emergency Medicine at Mayo Clinic who talks about a pilot project that is using telemedicine (video consultation) during emergency transport. The director explains how this will prepare the doctors in the hospital, calm the patient and help the paramedics with advises on how to treat unstable patients.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=8rFF1oN6mIY

Language: English

Publication date: 2018-08-12

5 – swyMed Mobile Video Telemedicine Equipment Provides Ambulance Connectivity in Rural Texas

“swyMed Mobile Video Telemedicine Equipment Provides Ambulance Connectivity in Rural Texas”

About: Video coverage of a pilot project in Texas where swyMed video equipment has been installed in ambulances to provide better ambulance connectivity to the hospital in the rural parts of Texas. This will ensure that patients all over the state gets transported to the right hospital since the doctors can assess and diagnose them during the transportation.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=eDBiiioMWDc&t=136s

Language: English

Publication date: 2017-12-06

33 – Med legen på hodet

“Med legen på hodet”

About: Article about that the Norwegian hospital Sykehuset Innlandet started a pilot project in 2019 where paramedics in the ambulance were equipped with an advanced video camera on the head to enable two-way communication with specialist doctors. It is explained how the project now is starting to become more of a routine than a project.

URL: https://helseinn.net/med-legen-pa-hodet/

Language: Norwegian

Publication date: 2022-06

8 – Video consults during emergency transportation…

“Video consults during emergency transportation: Mayo Clinic Radio Health Minute”

About: In this radio clip the director of Emergency Medicine at Mayo Clinic explains a pilot program where telemedicine (video consultation) is used during ambulance transport.

URL: https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/video-consults-during-emergency-transportation-mayo-clinic-radio-health-minute/

Language: English

Publication date: 2019-03-13

27 – Når Tom rykker ut med ambulansen har han med seg legen på hodet

“Når Tom rykker ut med ambulansen har han med seg legen på hodet”

About: Article about that the Norwegian hospital Sykehuset Innlandet started a pilot project in 2019 where paramedics in the ambulance were equipped with an advanced video camera on the head to enable two-way communication with specialist doctors.

URL: https://ambulanseforum.no/artikler/nar-tom-rykker-ut-med-ambulansen-har-han-med-seg-legen-pa-hodet

Language: Norwegian

Publication date: 2022-06-01