43 – Uppkopplade videokameror i ambulanser ska ge strokepatienter bättre och snabbare vård

“Uppkopplade videokameror i ambulanser ska ge strokepatienter bättre och snabbare vård”

About: Article which describes a project in VGR which examined the possibilities of directing stroke patients to the correct hospital by installing video cameras in ambulances. A neurologist could then be contacted to make an assessment.

Om: Artikel som beskriver ett projekt i VGR som undersökte möjligheterna att kunna dirigera strokepatienter till rätt sjukhus genom att installera videokameror i ambulansen. En neurolog kan då sedan kontaktas för att göra bedömningen.

URL: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675770/ambulans-videokameror-stroke

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-14

Project in Sweden.

30 – Paramedics try out Google Glass in ambulances

“Paramedics try out Google Glass in ambulances”

About: Article about the potential of Google Glass’ to allow paramedics to transmit live video and audio from an ambulance to a doctor in an emergency room. This will give the paramedics an extra pair of eyes to help the ambulance staff with diagnosis support and treatment that can be done in the ambulance. This is much cheaper and portable than other videoconferencing equipments.

URL: https://www.seattletimes.com/business/paramedics-try-out-google-glass-in-ambulances/

Language: English

Publication date: 2014-08-12

19 – Government plans to put calls by emergency services on mobile networks

“Government plans to put calls by emergency services on mobile networks”

About: Article about the fact that the UK government wants to put emergency calls on the same mobile network as the public (new 4G technology). They believe that this new faster network could be used to stream videos live from the ambulance to inform the doctors in the hospital and get diagnosis support early on.

URL: https://www.theguardian.com/politics/2014/mar/09/government-plans-emergency-services-calls-mobile-networks

Language: English

Publication date: 2014-03-09

13 – Unik ambulans införs i Hässleholm

“Unik ambulans införs i Hässleholm”

About: Article about a new type of ambulance that is equipped with video cameras to make it easier to asses the severity of the stroke for patients on the way to the hospital. This will be done via a video stream with a neurologist who can offer help with diagnosing the patient.

Om: Artikel som berättar om en ny typ av ambulans som är utrustad med videokameror för att under transport till sjukhus av strokepatienter kunna video-streama till neurologer och få hjälp med att bedöma allvarligheten av stroken.

URL: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/unik-ambulans-infors-i-hassleholm

Language: Swedish

Publication date: 2017-08-04

12 – Teknik på ett helt nytt sätt kan rädda liv på distans

“Teknik på ett helt nytt sätt kan rädda liv på distans”

About: Article about a new project called “Livräddning på distans” where the idea is to teach people to use telemedicine without being a nurse. For example at a constructor site if someone gets injured and you call for an ambulance, then you can by video get assisted by the ambulance staff to perform certain life saving efforts. This will be a way to get help to the patient faster and video is a great way to do that.

Om: En artikel om ett nytt projekt som kallas “Livräddning på distans” där idén är att man vill utbilda människor i hur telemedicin kan användas utan att man är en sjuksköterska. Till exempel på en byggarbetsplats om någon blir skadad och man då ringer efter ambulans, då kan man bli assisterad via video och få hjälp med att utföra livräddning av ambulanspersonalen. Detta är ett sätt att ge vård till patienten snabbare och då är video ett bra hjälpmedel för detta.

URL: https://www.iperspektiv.se/artiklar/2021-02-23-teknik-pa-ett-helt-nytt-satt-kan-radda-liv-pa-distans

Language: Swedish

Publication date: 2021-02-23

2 – Telemedicine now an option on McKinney ambulances

“Telemedicine now an option on McKinney ambulances”

About: Article about how telemedicine (video conferencing) has been implemented in McKinney ambulances in Texas due to Covid-19. Paramedics are now able to consult via video stream with a doctor to determine if the patient needs to go to the hospital or what kind of care they need. Video coverage is included in the article.

URL: https://www.fox4news.com/news/telemedicine-now-an-option-on-mckinney-ambulances

Language: English

Publication date: 2021-11-12

40 – Kan 3D-videoteknik kan leda till bättre akutvård?

“Kan 3D-videoteknik kan leda till bättre akutvård?”

About: Article where Hanna Maurin Söderholm, doctoral student at Borås Högskola, is being interviewed about her research within 3D-video technique within the prehospital emergency care.

Om: Artikel där Hanna Maurin Söderholm, doktorand på Borås Högskola, intervjuas angående hennes forskning inom 3D-videoteknik inom den prehospitala akutsjukvården.

URL: https://www.forskning.se/2013/10/30/kan-3d-videoteknik-kan-leda-till-battre-akutvard/

Language: Swedish

Publication date: 2013-10-30

6 – App to let Stratford (CT) EMS Send Info to Hospital Before Arrival

“App to let Stratford (CT) EMS Send Info to Hospital Before Arrival”

About: Article about a new app called Twiage that Stratford EMS has started using to reduce the notification time between the ambulance and the hospital and to be able to communicate with the in-hospital staff to do live video consults.

URL: https://www.jems.com/operations/app-to-let-stratford-ct-ems-send-info-to-hospital-before-arrival/

Language: English

Publication date: 2022-05-13

9 – Uppkopplade ambulanser ska ge snabbare vård

“Uppkopplade ambulanser ska ge snabbare vård”

About: Article about the start of the ViPHS project in Sweden where video communication will be used in ambulances to improve stroke care. The purpose is to decide what kind of treatment that is needed before the patient arrives to the hospital and to offer visual support to the ambulance staff.

Om: En artikel om att ViPHS-projektet nu har börjat där videokommunikation ska användas för att förbättra stroke-vård. Målet med projektet är att kunna bestämma viken behandling som behövs innan patienten kommer till sjukhuset och ge ett visuellt stöd till ambulanspersonalen.

URL: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675770/ambulans-videokameror-stroke

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-14