13 – Unik ambulans införs i Hässleholm

“Unik ambulans införs i Hässleholm”

About: Article about a new type of ambulance that is equipped with video cameras to make it easier to asses the severity of the stroke for patients on the way to the hospital. This will be done via a video stream with a neurologist who can offer help with diagnosing the patient.

Om: Artikel som berättar om en ny typ av ambulans som är utrustad med videokameror för att under transport till sjukhus av strokepatienter kunna video-streama till neurologer och få hjälp med att bedöma allvarligheten av stroken.

URL: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/unik-ambulans-infors-i-hassleholm

Language: Swedish

Publication date: 2017-08-04

3 – Bättre dansk akuthjälp tack vare video

“Bättre dansk akuthjälp tack vare video”

Om: En artikel om att EMS i Köpenhamn har börjat använda videokontakt vid akutsamtal så att ambulanspersonalen kan bedöma allvarlighetsgraden på väg till platsen och assistera om en person i närheten kan ge hjärtmassage eller liknande. Resultatet har varit bra och fler regioner i landet vill inleda videoverksamhet.

About: Article about that EMS Copenhagen has started using video contact in case of emergency calls so that the ambulance staff can assess the severity of the accident on the way to the scene and assist if a person there needs to perform CPR or so. The result is promising and other regions are now looking into using the same video technique.

URL: https://www.svd.se/a/jd1brb/battre-dansk-akuthjalp-tack-vare-video

Language: Swedish

Publication date: 2019-12-28

12 – Kan 3D-videoteknik leda till bättre vård i akutsituationer?

“Kan 3D-videoteknik leda till bättre vård i akutsituationer?”

Om: Artikel där Hanna Maurin Söderholm intervjuas angående det forskningsprojekt som hon varit en del av som rör 3D-visualisering inom akutsituationer. Projektets resultat och framtiden diskuteras.

About: Article where Hanna Maurin Söderholm is being interviewed about the research project that she was a part of that discussed 3D visualization in emergency situations. The result of the project and the future is discussed.

URL: https://www.expertsvar.se/pressmeddelanden/kan-3d-videoteknik-leda-till-battre-vard-i-akutsituationer/

Language: Swedish

Publication date: 2013-10-20

 

40 – Kan 3D-videoteknik kan leda till bättre akutvård?

“Kan 3D-videoteknik kan leda till bättre akutvård?”

About: Article where Hanna Maurin Söderholm, doctoral student at Borås Högskola, is being interviewed about her research within 3D-video technique within the prehospital emergency care.

Om: Artikel där Hanna Maurin Söderholm, doktorand på Borås Högskola, intervjuas angående hennes forskning inom 3D-videoteknik inom den prehospitala akutsjukvården.

URL: https://www.forskning.se/2013/10/30/kan-3d-videoteknik-kan-leda-till-battre-akutvard/

Language: Swedish

Publication date: 2013-10-30

9 – Uppkopplade ambulanser ska ge snabbare vård

“Uppkopplade ambulanser ska ge snabbare vård”

About: Article about the start of the ViPHS project in Sweden where video communication will be used in ambulances to improve stroke care. The purpose is to decide what kind of treatment that is needed before the patient arrives to the hospital and to offer visual support to the ambulance staff.

Om: En artikel om att ViPHS-projektet nu har börjat där videokommunikation ska användas för att förbättra stroke-vård. Målet med projektet är att kunna bestämma viken behandling som behövs innan patienten kommer till sjukhuset och ge ett visuellt stöd till ambulanspersonalen.

URL: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675770/ambulans-videokameror-stroke

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-14

8 – Visuellt stöd ska förbättra vården

“Visuellt stöd ska förbättra vården”

About: Article about the start of the ViPHS project in Sweden where video communication will be used in ambulances to improve stroke care. The purpose is to save time so the patient can be directed to the right hospital straight away and to offer visual support to the ambulance staff.

Om: En artikel om att ViPHS-projektet nu har börjat där videokommunikation ska användas för att förbättra stroke-vård. Målet med projektet är att spara tid genom att dirigera patienter till rätt sjukhus direkt och ge ett visuellt stöd till ambulanspersonalen.

URL: https://www.mariestadstidningen.se/skaraborg/2017/02/16/visuellt-stod-ska-forbattra-varden1/

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-16

7 – LinkedIn Post

About: Post by RegionService about the ViPHS project in Västra Götalandsregionen in Sweden. Malin Wittholt who has worked with the project has been interviewed to tell us about how video decision support in ambulances worked.

Om: Inlägg av RegionService gällande ViPHS-projektet i VGR. Malin Wittholt som har jobbat med projektet har blivit intervjuad och berättar för oss i inlägget om hur videobeslutsstöd i ambulanser har fungerat.

URL: https://www.linkedin.com/posts/regionservice_regionservice-ambulans-projektledning-activity-6925778353341763585-9B51?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-04

6 – LinkedIn Post

About: Post by Bengt Arne Sjöqvist about the ViPHS project in Sweden. The post regards a video coverage that SVT has done about video streaming from ambulances to assess stroke patients earlier and save valuable time.

Om: Inlägg av Bengt Arne Sjöqvist som handlar om ViPHS projektet. Inlägget rör ett videoreportage som SVT gjort om video streaming från ambulanserna för att kunna bedöma strokepatienter tidigare och spara ovärderlig tid.

URL: https://www.linkedin.com/posts/bengt-arne-sj%C3%B6qvist-22aa67b_kameror-i-ambulanser-ger-snabbare-strokebehandling-activity-6924737235674136576-bo12?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-04

5 – Kameror i ambulanser ger snabbare strokebehandling…

“Kameror i ambulanser ger snabbare strokebehandling”

About: News coverage about the ViPHS project in Sweden where video support is being used to diagnose stroke patients in the ambulance and to choose the appropriate hospital depending on which treatment is needed. This is done with the support of a neruologist who can see the patient in the ambulance and offer hep with the examination. A demonstration video is included in the coverage.

Om: Reportage om ViPHS-projektet där videostöd används i ambulanserna för att kunna diagnosticera strokepatienter och välja rätt sjukhus med stöd av en neurolog som kan se patienten i ambulansen och hjälpa till med undersökningen. Reportaget innehåller även en demonstrationsvideo.

URL: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kameror-i-ambulanser-ger-snabbare-strokebehandling

Language: Swedish

Publication date: 2022-04-26

4 – Snabbare strokebehandling med kamera i ambulansen…

“Snabbare strokebehandling med kamera i ambulansen”

About: Article about the ViPHS project, that has reached step 2 where the clinicial testing of video cameras in an ambulance in field has begun. A neurologist and an ambulance nurse has been interviewed and in the article they tell us about their experience of using video consultation to assess stroke patients.

Om: En artikel om när ViPHS har nått steg 2, alltså det kliniska testandet av videokameror i ambulanser. I artikeln intervjuas en ambulanssjuksköterska och en neurolog om hur de upplevde sessionen med videobedömning av en strokepatient som gjordes nyligen.

URL: https://sahlgrenskaliv.se/snabbare-strokebehandling-med-kamera-i-ambulansen/

Language: Swedish

Publication date: 2022-04-22