12 – Teknik på ett helt nytt sätt kan rädda liv på distans

“Teknik på ett helt nytt sätt kan rädda liv på distans”

About: Article about a new project called “Livräddning på distans” where the idea is to teach people to use telemedicine without being a nurse. For example at a constructor site if someone gets injured and you call for an ambulance, then you can by video get assisted by the ambulance staff to perform certain life saving efforts. This will be a way to get help to the patient faster and video is a great way to do that.

Om: En artikel om ett nytt projekt som kallas “Livräddning på distans” där idén är att man vill utbilda människor i hur telemedicin kan användas utan att man är en sjuksköterska. Till exempel på en byggarbetsplats om någon blir skadad och man då ringer efter ambulans, då kan man bli assisterad via video och få hjälp med att utföra livräddning av ambulanspersonalen. Detta är ett sätt att ge vård till patienten snabbare och då är video ett bra hjälpmedel för detta.

URL: https://www.iperspektiv.se/artiklar/2021-02-23-teknik-pa-ett-helt-nytt-satt-kan-radda-liv-pa-distans

Language: Swedish

Publication date: 2021-02-23

3 – Bättre dansk akuthjälp tack vare video

“Bättre dansk akuthjälp tack vare video”

Om: En artikel om att EMS i Köpenhamn har börjat använda videokontakt vid akutsamtal så att ambulanspersonalen kan bedöma allvarlighetsgraden på väg till platsen och assistera om en person i närheten kan ge hjärtmassage eller liknande. Resultatet har varit bra och fler regioner i landet vill inleda videoverksamhet.

About: Article about that EMS Copenhagen has started using video contact in case of emergency calls so that the ambulance staff can assess the severity of the accident on the way to the scene and assist if a person there needs to perform CPR or so. The result is promising and other regions are now looking into using the same video technique.

URL: https://www.svd.se/a/jd1brb/battre-dansk-akuthjalp-tack-vare-video

Language: Swedish

Publication date: 2019-12-28

2 – Telemedicine now an option on McKinney ambulances

“Telemedicine now an option on McKinney ambulances”

About: Article about how telemedicine (video conferencing) has been implemented in McKinney ambulances in Texas due to Covid-19. Paramedics are now able to consult via video stream with a doctor to determine if the patient needs to go to the hospital or what kind of care they need. Video coverage is included in the article.

URL: https://www.fox4news.com/news/telemedicine-now-an-option-on-mckinney-ambulances

Language: English

Publication date: 2021-11-12

9 – Hippo Health Website

About: Website about Hippo Health which is an app that helps EMS teams. The app enables video consultation either between the en-route-paramedic to a 911 caller or between the paramedic and a physician in the hospital.

URL: https://www.hippohealth.com/ems

Language: English

You can find a video demonstration clip in Youtube clip 7.

4 – GoodSAM Website

About: Website about the GoodSAM app which provides the ability for emergency callers to share live video from their mobile on the scene. This can be viewed in the ambulance and thereby the staff can assess the scene before they arrive.

URL: https://www.goodsamapp.org/

Language: English

6 – Videosamtal med 112: “Ett oerhört bra komplement

“Videosamtal med 112: “Ett oerhört bra komplement”

Om: Radioreportage som beskriver att folk i Uppsala nu kan ringa 112 med video och inte bara ljud. Detta kommer göra så att personalen på nödcentralen kan bedöma skadorna och patienternas tillstånd bättre.

About: Radio coverage about that people in Uppsala, Sweden, now can call 112 with video instead of just audio. This will enable the emergency dispatcher to actually see the injuries and evaluate the severity of the person’s condition.

URL: https://sverigesradio.se/artikel/videosamtal-med-112-ett-oerhort-bra-komplement

Language: Swedish

Publication date: 2022-06-30

7 – Paramedics now using Telemedicine

“Paramedics now using Telemedicine”

About: During the pandemic the Hippo Health app was used by paramedics en route in the ambulance to an emergency caller to maybe avoid the spread of the corona virus if the patient didn’t need to go to the hospital. This is a video coverage showing how the app was used to have video consultations with the 911 caller so that the paramedics could assess if the patient might have corona and if they needed transportation to a hospital or if they could stay at home.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=kgebV5dzDzE

Language: English

Publication date: 2020-04-02

34 – South Central Ambulance Service to use GoodSAM’s Instant On Scene

“South Central Ambulance Service to use GoodSAM’s Instant On Scene”

About: Article about that South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust in the UK will start to use the GoodSAM app for emergency situations. When a person calls 999 video consultation will be available to guide people nearby the sick/wounded person with what they can do to help before the ambulance arrives.

URL: https://www.digitalhealth.net/2020/08/south-central-ambulance-service-to-use-goodsams-instant-on-scene/

Language: English

Publication date: 2020-08-10