Post 3

Om: Inlägg av Elin Hansson som arbetar på Närhälsan Lysekil vårdcentral och som berättar om ett projekt tillsammans med Ambulans Bohus Väst. Projektets idé är att läkare på vårdcentralen ska kunna kommunicera med ambulanspersonalen via video.

About: Post by Elin Hansson who works at Närhälsan Lysekil vårdcentral and tells about the project together with the ambulance department in Bohus Väst. The idea is that doctors at the health center will be able to communicate with the ambulance staff via video.

URL: https://www.linkedin.com/posts/elinhanssonvgr_snart-drar-vi-ig%C3%A5ng-v%C3%A5rt-nya-samarbetsprojekt-activity-6912035040092663808-xhKb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-03

Post 2

Om: Inlägg av Helene Lindström som arbetar på PICTA som är en del av PreViS-projektet (video inom den prehospitala vården). Inlägget rör en projektträff tillsammans med Sykehuset Innlandet.

About: Post by Helene Lindström who works at PICTA in Sweden, part of the PreViS project (video in the prehospital care). The post is about a project meeting together with Sykehuset Innlandet in Norway.

URL: https://www.linkedin.com/posts/helene-lindstr%C3%B6m-kommunikat%C3%B6r_i-projektet-previs-prehospital-video-i-activity-6914842350758318080-9ije?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-04

2 – Samarbetet med ViPHS-projektet och PICTA gör att forskningen blir på riktigt…

“Samarbetet med ViPHS-projektet och PICTA gör att forskningen blir på riktigt”

About: Article about the doctoral student Lise-Lotte Oman who will investigate how video consultation affects the intra- and prehospital relationships by studying the ViPHS project.

Om: En artikel om doktoranden Lise-Lotte Omran som skall undersöka hur videokonsultation påverkar relationen mellan intra- och prehospitala professioner genom att studera ViPHS-projektet.

URL: https://picta.lindholmen.se/nyheter/samarbetet-med-viphs-projektet-och-picta-gor-att-forskningen-blir-pa-riktigt

Language: Swedish

Publication date: 2021-02-15

Project in Sweden.

1 – VIDEOKOMMUNIKATION FRÅN AMBULANS VID MISSTÄNKT STROKE…

“VIDEOKOMMUNIKATION FRÅN AMBULANS VID MISSTÄNKT STROKE”

About: Article about the ViPHS project where the first step is to simulate video support from the ambulance to make it possible for the paramedics to contact a neurologist and together assess the state of the stroke patients. The project is a cooperation between PICTA and the Regional Stroke counsel in Västra Götalandsregionen, Sweden.

Om: En artikel om ViPHS-projektet där man i steg 1 genomför simuleringar av videostöd i ambulanser för att ambulanspersonal ska ha en möjlighet att få kontakt med neurologer för att bedöma eventuella stroke-patienters tillstånd. Ett projekt som är ett samarbete mellan PICTA och det Regionala Strokerådet.

URL: https://s112.se/2017/02/10/videokommunikation-fran-ambulans-vid-misstankt-stroke/

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-10

Project in Sweden.