Post 3

Om: Inlägg av Elin Hansson som arbetar på Närhälsan Lysekil vårdcentral och som berättar om ett projekt tillsammans med Ambulans Bohus Väst. Projektets idé är att läkare på vårdcentralen ska kunna kommunicera med ambulanspersonalen via video.

About: Post by Elin Hansson who works at Närhälsan Lysekil vårdcentral and tells about the project together with the ambulance department in Bohus Väst. The idea is that doctors at the health center will be able to communicate with the ambulance staff via video.

URL: https://www.linkedin.com/posts/elinhanssonvgr_snart-drar-vi-ig%C3%A5ng-v%C3%A5rt-nya-samarbetsprojekt-activity-6912035040092663808-xhKb?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-03

Post 2

Om: Inlägg av Helene Lindström som arbetar på PICTA som är en del av PreViS-projektet (video inom den prehospitala vården). Inlägget rör en projektträff tillsammans med Sykehuset Innlandet.

About: Post by Helene Lindström who works at PICTA in Sweden, part of the PreViS project (video in the prehospital care). The post is about a project meeting together with Sykehuset Innlandet in Norway.

URL: https://www.linkedin.com/posts/helene-lindstr%C3%B6m-kommunikat%C3%B6r_i-projektet-previs-prehospital-video-i-activity-6914842350758318080-9ije?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-04

7 – LinkedIn Post

About: Post by RegionService about the ViPHS project in Västra Götalandsregionen in Sweden. Malin Wittholt who has worked with the project has been interviewed to tell us about how video decision support in ambulances worked.

Om: Inlägg av RegionService gällande ViPHS-projektet i VGR. Malin Wittholt som har jobbat med projektet har blivit intervjuad och berättar för oss i inlägget om hur videobeslutsstöd i ambulanser har fungerat.

URL: https://www.linkedin.com/posts/regionservice_regionservice-ambulans-projektledning-activity-6925778353341763585-9B51?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-04

6 – LinkedIn Post

About: Post by Bengt Arne Sjöqvist about the ViPHS project in Sweden. The post regards a video coverage that SVT has done about video streaming from ambulances to assess stroke patients earlier and save valuable time.

Om: Inlägg av Bengt Arne Sjöqvist som handlar om ViPHS projektet. Inlägget rör ett videoreportage som SVT gjort om video streaming från ambulanserna för att kunna bedöma strokepatienter tidigare och spara ovärderlig tid.

URL: https://www.linkedin.com/posts/bengt-arne-sj%C3%B6qvist-22aa67b_kameror-i-ambulanser-ger-snabbare-strokebehandling-activity-6924737235674136576-bo12?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-04