43 – Uppkopplade videokameror i ambulanser ska ge strokepatienter bättre och snabbare vård

“Uppkopplade videokameror i ambulanser ska ge strokepatienter bättre och snabbare vård”

About: Article which describes a project in VGR which examined the possibilities of directing stroke patients to the correct hospital by installing video cameras in ambulances. A neurologist could then be contacted to make an assessment.

Om: Artikel som beskriver ett projekt i VGR som undersökte möjligheterna att kunna dirigera strokepatienter till rätt sjukhus genom att installera videokameror i ambulansen. En neurolog kan då sedan kontaktas för att göra bedömningen.

URL: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675770/ambulans-videokameror-stroke

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-14

Project in Sweden.

13 – Unik ambulans införs i Hässleholm

“Unik ambulans införs i Hässleholm”

About: Article about a new type of ambulance that is equipped with video cameras to make it easier to asses the severity of the stroke for patients on the way to the hospital. This will be done via a video stream with a neurologist who can offer help with diagnosing the patient.

Om: Artikel som berättar om en ny typ av ambulans som är utrustad med videokameror för att under transport till sjukhus av strokepatienter kunna video-streama till neurologer och få hjälp med att bedöma allvarligheten av stroken.

URL: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/unik-ambulans-infors-i-hassleholm

Language: Swedish

Publication date: 2017-08-04

12 – Teknik på ett helt nytt sätt kan rädda liv på distans

“Teknik på ett helt nytt sätt kan rädda liv på distans”

About: Article about a new project called “Livräddning på distans” where the idea is to teach people to use telemedicine without being a nurse. For example at a constructor site if someone gets injured and you call for an ambulance, then you can by video get assisted by the ambulance staff to perform certain life saving efforts. This will be a way to get help to the patient faster and video is a great way to do that.

Om: En artikel om ett nytt projekt som kallas “Livräddning på distans” där idén är att man vill utbilda människor i hur telemedicin kan användas utan att man är en sjuksköterska. Till exempel på en byggarbetsplats om någon blir skadad och man då ringer efter ambulans, då kan man bli assisterad via video och få hjälp med att utföra livräddning av ambulanspersonalen. Detta är ett sätt att ge vård till patienten snabbare och då är video ett bra hjälpmedel för detta.

URL: https://www.iperspektiv.se/artiklar/2021-02-23-teknik-pa-ett-helt-nytt-satt-kan-radda-liv-pa-distans

Language: Swedish

Publication date: 2021-02-23

40 – Kan 3D-videoteknik kan leda till bättre akutvård?

“Kan 3D-videoteknik kan leda till bättre akutvård?”

About: Article where Hanna Maurin Söderholm, doctoral student at Borås Högskola, is being interviewed about her research within 3D-video technique within the prehospital emergency care.

Om: Artikel där Hanna Maurin Söderholm, doktorand på Borås Högskola, intervjuas angående hennes forskning inom 3D-videoteknik inom den prehospitala akutsjukvården.

URL: https://www.forskning.se/2013/10/30/kan-3d-videoteknik-kan-leda-till-battre-akutvard/

Language: Swedish

Publication date: 2013-10-30

9 – Uppkopplade ambulanser ska ge snabbare vård

“Uppkopplade ambulanser ska ge snabbare vård”

About: Article about the start of the ViPHS project in Sweden where video communication will be used in ambulances to improve stroke care. The purpose is to decide what kind of treatment that is needed before the patient arrives to the hospital and to offer visual support to the ambulance staff.

Om: En artikel om att ViPHS-projektet nu har börjat där videokommunikation ska användas för att förbättra stroke-vård. Målet med projektet är att kunna bestämma viken behandling som behövs innan patienten kommer till sjukhuset och ge ett visuellt stöd till ambulanspersonalen.

URL: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.675770/ambulans-videokameror-stroke

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-14

8 – Visuellt stöd ska förbättra vården

“Visuellt stöd ska förbättra vården”

About: Article about the start of the ViPHS project in Sweden where video communication will be used in ambulances to improve stroke care. The purpose is to save time so the patient can be directed to the right hospital straight away and to offer visual support to the ambulance staff.

Om: En artikel om att ViPHS-projektet nu har börjat där videokommunikation ska användas för att förbättra stroke-vård. Målet med projektet är att spara tid genom att dirigera patienter till rätt sjukhus direkt och ge ett visuellt stöd till ambulanspersonalen.

URL: https://www.mariestadstidningen.se/skaraborg/2017/02/16/visuellt-stod-ska-forbattra-varden1/

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-16

7 – LinkedIn Post

About: Post by RegionService about the ViPHS project in Västra Götalandsregionen in Sweden. Malin Wittholt who has worked with the project has been interviewed to tell us about how video decision support in ambulances worked.

Om: Inlägg av RegionService gällande ViPHS-projektet i VGR. Malin Wittholt som har jobbat med projektet har blivit intervjuad och berättar för oss i inlägget om hur videobeslutsstöd i ambulanser har fungerat.

URL: https://www.linkedin.com/posts/regionservice_regionservice-ambulans-projektledning-activity-6925778353341763585-9B51?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

Language: Swedish

Publication date: 2022-04

4 – Snabbare strokebehandling med kamera i ambulansen…

“Snabbare strokebehandling med kamera i ambulansen”

About: Article about the ViPHS project, that has reached step 2 where the clinicial testing of video cameras in an ambulance in field has begun. A neurologist and an ambulance nurse has been interviewed and in the article they tell us about their experience of using video consultation to assess stroke patients.

Om: En artikel om när ViPHS har nått steg 2, alltså det kliniska testandet av videokameror i ambulanser. I artikeln intervjuas en ambulanssjuksköterska och en neurolog om hur de upplevde sessionen med videobedömning av en strokepatient som gjordes nyligen.

URL: https://sahlgrenskaliv.se/snabbare-strokebehandling-med-kamera-i-ambulansen/

Language: Swedish

Publication date: 2022-04-22