8 – Visuellt stöd ska förbättra vården

What are you looking for?
< All Topics
Print

“Visuellt stöd ska förbättra vården”

About: Article about the start of the ViPHS project in Sweden where video communication will be used in ambulances to improve stroke care. The purpose is to save time so the patient can be directed to the right hospital straight away and to offer visual support to the ambulance staff.

Om: En artikel om att ViPHS-projektet nu har börjat där videokommunikation ska användas för att förbättra stroke-vård. Målet med projektet är att spara tid genom att dirigera patienter till rätt sjukhus direkt och ge ett visuellt stöd till ambulanspersonalen.

URL: https://www.mariestadstidningen.se/skaraborg/2017/02/16/visuellt-stod-ska-forbattra-varden1/

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-16

Categories