1 – VIDEOKOMMUNIKATION FRÅN AMBULANS VID MISSTÄNKT STROKE…

What are you looking for?
< All Topics
Print

“VIDEOKOMMUNIKATION FRÅN AMBULANS VID MISSTÄNKT STROKE”

About: Article about the ViPHS project where the first step is to simulate video support from the ambulance to make it possible for the paramedics to contact a neurologist and together assess the state of the stroke patients. The project is a cooperation between PICTA and the Regional Stroke counsel in Västra Götalandsregionen, Sweden.

Om: En artikel om ViPHS-projektet där man i steg 1 genomför simuleringar av videostöd i ambulanser för att ambulanspersonal ska ha en möjlighet att få kontakt med neurologer för att bedöma eventuella stroke-patienters tillstånd. Ett projekt som är ett samarbete mellan PICTA och det Regionala Strokerådet.

URL: https://s112.se/2017/02/10/videokommunikation-fran-ambulans-vid-misstankt-stroke/

Language: Swedish

Publication date: 2017-02-10

Project in Sweden.

Categories