2 – Samarbetet med ViPHS-projektet och PICTA gör att forskningen blir på riktigt…

What are you looking for?
< All Topics
Print

“Samarbetet med ViPHS-projektet och PICTA gör att forskningen blir på riktigt”

About: Article about the doctoral student Lise-Lotte Oman who will investigate how video consultation affects the intra- and prehospital relationships by studying the ViPHS project.

Om: En artikel om doktoranden Lise-Lotte Omran som skall undersöka hur videokonsultation påverkar relationen mellan intra- och prehospitala professioner genom att studera ViPHS-projektet.

URL: https://picta.lindholmen.se/nyheter/samarbetet-med-viphs-projektet-och-picta-gor-att-forskningen-blir-pa-riktigt

Language: Swedish

Publication date: 2021-02-15

Project in Sweden.

Categories