3 – Snabbare behandling av stroke – med videokamera i ambulansen…

What are you looking for?
< All Topics
Print

“Snabbare behandling av stroke – med videokamera i ambulansen”

About: Article about the ViPHS project, that started in 2019 and that will end during the end of 2022, where 12 ambulances now are equipped with the video support gear to assess the clinical advantages of a video decision support system for the paramedics when the patient might be suffering from a stroke.

Om: Artikel om ViPHS projektet som startade 2019 och som ska slutföras under slutet av 2022 där 12 ambulanser nu har utrustats med videostödsutrustningen för att undersöka de kliniska fördelarna med videobeslutsstöd för ambulanspersonal när strokepatienter inkommer.

URL: https://s112.se/tidningar/ Number 1 2022, page 30-31

Language: Swedish

Publication date: 2022

Project in Sweden.

Categories